KTHX logga

 

KTH-X

Alumniförening för f.d. studenter och anställda vid
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.

Föreningens syfte
Hålla kontakten levande med de som har gått på KTH och de som verkar eller har verkat på KTH och tillvarata medlemmarnas intresse för forskning och utbildning vid Teknisk Fakultet.

Sekreterare Hans Nihlen
kthx@nihlen.nu
 Webb-redaktör
 Erik Levlin eriklevlin@gmail.com

Förtroendevalda:

Styrelse: Ordförande Christer Morén, christer.moren@gmail.com, Anna-Christina Borstedt,
Bo Ahnegård, Erik Levlin, Fredrik Medén, Hans Nihlén, Svante Frid, Simon Edström & Jens Wernborg.
Svante Frid

Revisorer: Ulf Weidling (ulf.weidling@gmail.com) samt Sven Hamp (sven.hamp@telia.com)

​Valberedning: Peter Baeling, peter.baeling@telia.com, Anna-Karin Rönnberg & Carin Staudte.Medlemsavgift: För år 2024 är 200 SEK. Sätt in på Bankgiro: 675-2182 och skriv de 6 först siffrorna i personnumret.
Föreningens adress är:
KTHX c/o Christer Morén. Alvägen 26 lgh 1202, 182 48 Enebyberg


Föreningen arrangerar: Föredrag, Studiebesök, Samkväm och Utflykter.

Nya aktiviteter:

Genomförda aktiviteter:

2024-05-30 Föredrag digital. "Exploderande supernovor & Svarta hål". Föreläsare är Josefin Larsson, professor i fysik med inriktning mot experimentell astropartikelfysik. [Läs mer & Se föredrag]

2024-05-07 Föredrag digital. Likt fågeln Fenix har ”Vildmannen 7” återuppstått ur askan av eleden. Tomas Kempe från Stadion arkitekter berättar om arbetet med att bevara, restaurera och återuppbygga den brandhärjade byggnaden. [Läs mer & Se föredrag]

2024-04-21 Årsmöte följt av ett föredrag digitalt. [Dagordning & Verksamhetsberättelse/a> & Se årsmöte]

Microchip

Mikrochips har kommit att kallas den nya oljan. Dessa pyttesmå elektroniska komponenter har blivit nyckelteknologier i nästan alla moderna tekniska innovationer. Men trots deras kritiska roll så är inte världens chipsförsörjning utan risker och ett av världens viktigaste projekt är att reducera dessa risker. En auktoritet inom området chipsteknologi, dess betydelse och risker är professorn vid KTH:s Skola för Elektronik och Informationsteknologi Mikael Östling. Förutom sin professorstitel har Mikael också utsetts till s.k. fellow vid båda de högkvalificerade internationella branschorganisationerna IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) och ECS (Electrochemical Society). Vi har nöjet att lyssna till Mikael syn på chipsteknologin. [Se föredrag]

TIDENS RETORIK
BILDEN AV HANNES AFVÉN
2023-12-06 Campus Salongen

Talare, Svante Lindqvist, har förutom hedersdoktorat på KTH och livstidsmedlemskap i KTH X varit Svante professor i teknikhistoria, skapare av och chef för Nobelmuseet och riksmarskalk. Han har också haft internationella forskningsuppdrag.

Svante har utkommit med en bok ”Tidens retorik. Bilden av Hannes Alfvén” med KTH:s hittills ende nobelpristagare Hannes Alfvén i centrum. Men det är ingen vanlig biografi utan också en bred kulturhistorisk skildring av synen på teknik och vetenskap i 1900-talets Sverige. Boken bjuder på en god historisk skildring av KTH:s viktiga roll i denna utveckling. Svantes föredrag handlar om hur boken skildrar ett skeende som KTH-X medlemmar har varit delaktiga i och hur Hannes Alfvén kom att spela en stor roll inte bara tekniskt utan även inflytelserik för konst och kultur.
Lysssna på föredraget och se presentationen.


Rektor möte 2023-10-31

Rektor har ordet

Anders Söderholm är rektor för KTH sedan den 1 december 2022. Han kommer närmast från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, där han varit generaldirektör de senaste fem åren. Vi hoppas att vår förening kan imponera på Anders genom att många frågvisa medlemmar ansluter sig. Vi är en aktiv förening, eller hur! Zoom Mötet med Anders kommer att förmedlas via videokonferens-appen Zoom. Ingen anmälan. Länk till mötet kommer att skickas ut en halvtimme innan till alla digitala medlemmar. Klicka på länken och följ anvisningarna! Det går bra att ansluta sig med en PC, MAC, surfplatta eller smart telefon. Innehåll och frågeställningar KTH vilar tryggt på tidigare framgångar och är starkt och väl rustat inför framtiden. Det saknas dock inte frågeställningar att hantera som både har att göra med forskningsfrontens utveckling, utveckling av utbildningens innehåll och genomförande, och med politikens vilja vad gäller KTH och högskolesektorn i stort. Under föredraget ger Anders en översiktlig bild av nuläget och framtid för KTH följt av diskussion och frågor kring innehållet.


möte 17 oktober

Föreläsare är Per Kraft, arkitekt och delägare till arkitektkontoret 2BK. 2BK ARKITEKTER har under mer än 20 år arbetat med arkitektur, fastighetsutveckling och stadsbyggnad, ofta i kulturhistoriskt värdefulla och klassade miljöer. I rollen ingår ofta att tillsammans med beställare och hyresgäster ta fram koncept och pröva olika innehåll. Kontoret har jobbat med flera projekt där äldre byggnader omvandlats till lokaler för kultur och event. Läs mer. Lysssna på föredraget


EON Högbytorp