KTHX logga

 

 

KTH-X

Alumniförening för f.d. studenter och anställda vid
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.
Medlemmar den som har gått på KTH och som arbetar på KTH

Föreningens syfte
Hålla kontakten levande med de som har gått på KTH och de som verkar eller har verkat på KTH och tillvarata medlemmarnas intresse för forskning och utbildning vid Teknisk Fakultet.

Sekreterare
Hans Nihlen 0762 - 033939, kthx@nihlen.nu
Webb-redaktör
 Erik Levlin 0707839625,  levlin@kth.se

 

 

Föreningen arrangerar följande aktiviteter:

2023-09-14 Studiebesök och lunch vid EONs Kretsloppsanläggning Högbytorp.

EON Kretsloppsanläggning Högbytorp